Snack Tray (PP)
Type:YG-608
ITEM NOSIZE(CM)G/N(KG)CTN/PCSCMB
YG60842.5×30.015.0/14.0250.077

5P6A3179.JPG5P6A3177.JPG

Next: Snack Tray (PP)
Previous: Snack Tray (PP)